Công nghệ

Der INTEC-Thermolytic Cracking Process (INTEC-TCP®)

Quá trình này được xác định là tận dụng năng lượng của chất thải hữu cơ thực chất không còn xử lý được nữa.

Công nghệ INTEC được đảm bảo bằng 4 patent là một quá trình xử lý chất thải bằng nhiệt khép kín và hoàn toàn không phát sinh khí thải về cơ bản gồm 2 công đoạn thoát khí hay phân hủy âm ỉ (thường gọi là nhiệt phân) và khí hóa xúc tác hỗ trợ tăng nhiệt bằng oxy. Quá trình cracking nhiệt INTEC hoạt động với các công đoạn ghép nối nhau, nhưng bằng các thiết bị tách rời. Với hệ thống như thế, các tham số công nghệ cần thiết tương ứng có thể được điều chỉnh tối ưu, cho phép sử dụng trên mức trung bình hơn 99% tích trữ năng lượng trong chất thải được sử dụng.

Khí syngas sinh ra chủ yếu được dùng trong động cơ gas dẫn động cho các máy phát điện cấp điện áp thấp hay trung bình tùy thuộc yêu cầu của khách hàng về phát điện. Ngoài ra, bằng cách sử dụng nhiệt khí thải từ các động cơ trong các tuabin hơi hiện đại ở hạ lưu, hiệu suất điện đạt tới 57%.

Hệ khí syngas INTEC còn đặc biệt ở chỗ tận dụng đặc biệt hợp lý nhiệt thải thu được cho duy trì toàn bộ quá trình.

Sơ đồ quá trình INTEC - TCP®:

Các đặc trưng của quá trình INTEC - TCP®

Lợi ích môi trường của quá trình :

Các ưu điểm khác

Loại chất thải xử lý đượci

Chấp nhận xử lý các loại chất thải sau với độ ẩm không hạn chế:

Rác thải sinh hoạt
Chất thải y tế
Nhựa thải, kể cả PVC
Cao su thải
Rác thải công nghiệp có chứa cacbon
Lốp xe hết hạn sử dụng
Dầu thải, kể cả dầu biến thế có PCB
Vật liệu thải bỏ định kỳ có chứa cacbon
Chất thải sinh học, chất thải &
phế liệu nông nghiệp, v.v.
RBã thải từ công nghiệp giấy, v.v.
Bùn cống, bùn nhà máy xử lý nước thải, v.v.
Chấp thuận về thủ tục hành chính, trong số những cái khác nữa,
theo Đạo luật Kiểm soát ô nhiễm CHLB Đức (BimSchG) ban hành năm 2011.
Tuân theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn môi trường,
an toàn điện và cháy nổ tại quốc gia nơi lắp đặt nhà máy.