CẤU HÌNH HỆ

Hệ thống công nghệ khí syngas INTEC

Từ chất thải đã xử lý và sấy khô trước trong INTEC WS, INTEC SG làm sinh khí syngas bằng oxy tách ra trong INTEC LZ. Khí syngas được INTEC PP sử dụng trong động cơ gas dẫn động máy phát điện.

Hệ thống công nghệ khí syngas của nhà máy Rác – Điện INTEC gồm các hợp phần nhà máy ghép nối với nhau:

/images/sg_images
/images/sg_images
/images/sg_images

Minh họa một dây chuyền INTEC SG:

Image not available