Tải về

Giấy tờ
Hình ảnh

Tổng quan - INTEC SG 300

Image not available

Ví dụ - INTEC SG 300

Image not available
Hình ảnh hệ thống điều đầu tiên (Quy mô 1:1)

Cụm thiết bị cắt thô, tách lọc kim loại

Image not available

Sấy khô

Image not available

Dây chuyền nhận rác,
xử lý và sấy khô

Image not available

Từ phải sang trái: lò nhiệt phân, lò khí hóa,
xyclon và máy trao đổi nhiệt

Image not available