Qua Trịnh Phát

Hệ thống công nghệ khí syngas INTEC

2013

Phát triển loạt nhà máy khí syngas thiết kế modun INTEC SG

INTEC
SG 300

Image not available

2011

Hoàn thành đánh giá dài hạn nhà máy khí syngas đầu tiên
INTEC SG với tỷ lệ 1 : 1

1. INTEC
SG Series

Image not available
Image not available

Cụm thiết bị cắt thô, tách lọc kim loại và sấy khô

Image not available

Từ phải sang trái: lò nhiệt phân, lò khí hóa,
xyclon và máy trao đổi nhiệt

2009
-
2010

Tăng năng suất và chất lượng khí syngas bằng sử dụng oxy nguyên chất

1. INTEC
SG Series

2005
-
2008

Tối ưu quá trình xử lý rác để giảm dính bẩn đất trong thiết bị
và tối ưu chức năng trong hoạt động liên tục

1. INTEC
SG Series

2003
-
2004

Tối ưu quá trình xử lý và sấy khô rác
Tối ưu tính ổn định của quá trình

1. INTEC
SG Series

2000
-
2002

Chạy thử nghiệm và mở rộng nhà máy khí syngas SG mới phát triển

1. INTEC
SG Series